Warsztaty rozwoju osobistego dla studentów malarstwa.

Rozwój osobisty jest tematem tak szerokim, że z profesjonalnych warsztatów skorzystać dziś może właściwie każdy. Także dla studentów szkół artystycznych stworzono możliwości, by mogli oni korzystać z tej nowoczesnej formy edukacji odbywającej się poprzez techniki motywacyjne. Uczniowie szkół artystycznych to ludzie specyficzni i bardzo wrażliwi, wielu z nich ma trudności z otworzeniem się, a także z pogodzeniem funkcjonowania dwóch światów, tego realnego i tego zmyślonego. Życie w realiach kraju, gdzie ludziom sztuki coraz trudniej jest się utrzymać, nie należy do najprostszych, toteż warsztaty rozwoju osobistego mają nastawić młodych artystów na bardziej zdecydowane podejście do rynku pracy oraz większą śmiałość w podejmowaniu zawodowych decyzji. Podczas warsztatów młodzi ludzie uczą się wielu rzeczy, które zdecydowanie mogą im się przydać na przyszłość. Wykwalifikowani trenerzy współpracują również z psychologami, dzięki czemu nie można powiedzieć, że warsztaty osobiste dla studentów malarstwa lub innego kierunku artystycznego są jedynie potokiem frazesów, z których nic nie wyjdzie.

Co mają dać warsztaty rozwoju osobistego dla artystów?

Przede wszystkim, dzięki warsztatom rozwoju osobistego, młody artysta zaczyna poważniej podchodzić do życia, ale jest jeszcze więcej aspektów, na które warto zwrócić uwagę:

  • osiągnięcie większej pewności siebie w dążeniu do celu
  • zdobycie umiejętności połączenia sztuki z biznesem
  • nastawienie na sukces dzięki ciężkiej pracy
  • umiejętność pracy artystycznej w zespole
  • umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi artystami
  • przekładanie sztuki na współczesne realia
  • szukanie odbiorców w niszach i mniejszych grupach, niekoniecznie w mainstreamie

Czy sztuka daje się przełożyć na biznes?

Większość osób biorących udział w warsztatach rozwoju osobistego jest bardzo zadowolona ze spotkań. Wszyscy zgodnie przyznają, że przed wykładowcami nie jest trudno się otworzyć, ponieważ są to ludzie bardzo otwarci i nastawieni do każdego studenta indywidualnie. To pozwala szybko przełamać pierwsze lody. W pracy podczas warsztatów ważne jest także to, że nikt nie wynosi się ponad innych cudzym kosztem. Ludzie rozmawiają ze sobą bez zupełnej spiny, szanując swoje dotychczasowe doświadczenie. Nikt nikogo nie wyśmiewa, nie ignoruje, rozmawia się na każdy temat związany ze sztuką i z obawami, jakie niesie chęć utrzymywania się z niej w przyszłości. Otwarcie wspomina się o swoich marzeniach, planach i szuka się sposobów na jak najszybszą ich realizację. Osoby po zakończonym warsztacie rozwoju osobistego dla artystów przyznają, że jest to dla nich niczym potężny zastrzyk solidnej energii do działania. Najbardziej wytrwali i przedsiębiorczy decydują się nie zasypywać gruszek w popiele i natychmiast podchodzą do wytyczonych sobie na warsztatach celów. W większości celem staje się otwarcie własnej działalności gospodarczej, w oparciu o którą będzie można się utrzymywać i czerpać z niej satysfakcję artystyczną. Dziedzina sztuki jest tak rozległa, że z pewnością dla większości tych młodych ludzi starczy miejsca na rynku.

Dowiedz się więcej czytając: http://mental-power.pl/warsztaty-rozwoju-osobistego/

Opublikowano Rozwój osobisty | Możliwość komentowania Warsztaty rozwoju osobistego dla studentów malarstwa. została wyłączona

Tuv Austria – Certyfikaty i szkolenia dla przedsiębiorstw

W dzisiejszych realiach w większości sektorów przemysłowych górują konkretne zasady, jakich trzeba respektować dla dobra ludzi a także polepszenia jakości oferowanych usług. Koncern TUV Austria proponuje biznesmenom na obszarze całego państwa fachowe kursy, kontrole i zaświadczenia, które w dostrzegalny sposób polepszają jakość pracy.
Szkolenia BHP są szalenie istotne dla podtrzymania bezpieczeństwa Państwa podwładnym. Z tego powodu zachęcamy do zaznajomienia się z naszymi propozycjami w tej materii. Nasi eksperci organizują kilkugodzinne treningi praktyczne i merytoryczne, dzięki nim kursanci poznają obowiązujące reguły, które pomagają dostrzegalnie polepszyć normy bezpieczeństwa w każdej kompanii. Po zakończeniu kursu słuchacze uzyskują autentyczny certyfikat, lecz przede wszystkim staną się bogatsi o istotną wiedzę. Koncern TUV Austria nadzoruje również audyty monitorujące technologie spawania, porównując ich kompatybilność z wytycznymi prawomocnymi na obszarze UE. Osoby, które niedługo chcą praktykować fach spawacza, powinny uczestniczyć w kursach dokształcających, w trakcie których opisywane są tematy dotyczące innowacyjnych technologii. Mamy również wielką wiedzę w kwestii maszyn ciśnieniowych, organizujemy audyty w miejscach z nich korzystających, określając ich stan a także szczelność. Użytkujemy tutaj najnowszą technikę akustyczną, zapewniającą 100 % skuteczność.

Opublikowano Dla Firm | Możliwość komentowania Tuv Austria – Certyfikaty i szkolenia dla przedsiębiorstw została wyłączona